Laskutuspalvelun käyttäminen

Laskutuspalvelut ovat yleistyneet Suomessa suhteellisen vastikään. Niiden tarkoituksena on auttaa yksityishenkilöitä laskuttamaan keikkaluontoisista töistä ilman varsinaisen yrityksen perustamista. Näillä laskutuspalveluilla toimimisesta käytetään usein nimitystä ”kevytyrittäjyys”.

Miten laskutuspalvelut toimivat?

OP KevytyrittäjäKaikki laskutuspalvelut toimivat siten, että etsit itse asiakkaasi, määrittelet työsi hinnan ja suoritat työn. Sen jälkeen ilmoitat laskutuspalvelulle suoritetusta työstä ja he lähettävät laskun asiakkaallesi. Kun laskutuspalvelu on saanut suorituksen laskusta, voit nostaa rahat ulos palvelusta palkkana. Laskutuspalveluiden komissio on yleensä noin viiden prosentin luokkaa, mutta niiden joustavuus ja helppous on usein sen arvoista silloin, kuin toimintaa on vähän. Esimerkiksi OP-Kevytyrittäjä tarjoaa erilaista palvelua laskutuspalvelun ja kevytyrittäjyyden nimellä. OP-Kevytyrittäjä ei siis eroa juurikaan toiminimiyrittämisestä, ainoana erona on se, että yritys hoitaa kaiken laskutuksen ja kirjanpidon puolestasi. Tällöin olet kuitenkin lain edessä virallisesti yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Kenelle laskutuspalvelut sopivat?

Laskutuspalvelut sopivat erityisesti henkilöille, jotka myyvät palveluja osa-aikaisesti. Ne eivät kuitenkaan automaattisesti sovi kaikille aloille. Esimerkiksi luvanvaraista yritystoimintaa ei voi harjoittaa laskutuspalvelun kautta. Osa laskutuspalveluista ei myöskään salli laskuttamista ulkomaille. Jossain vaiheessa, jos liikevaihto alkaa nousta, kannattaa harkita yrityksen perustamista, jotta saa kaikki mahdolliset yrittäjän hyödyt. Jos kuitenkin kyse on korkeintaan muutamasta keikasta kuukaudessa, ovat laskutuspalvelut erinomainen vaihtoehto. Laskutuspalvelut hoitavat puolestasi lainmukaiset työnantajamaksut, joten sinun eikä asiakkaasi tarvitse huolehtia niistä. Tämä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon jo työn hinnoittelussa, jottei käteen jäävästä määrästä jää hämmennystä. Useimmat laskutuspalvelut tarjoavat jonkinlaista laskuria, jolloin voit varmistaa jo etukäteen, paljonko sinun tulee laskuttaa saadaksesi haluamasi palkan.

Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Usein laskutuspalveluja harkitsevalle tulee esiin tämä kysymys. Eli kumpi on kannattavampaa, toiminimi vai kevytyrittäjyys? Molemmilla on tietenkin omat vahvuutensa, joten tähän ei ole mitään kaiken kattavaa vastausta. Yksi tärkeimmistä kriteereistä on yritystoiminnan laajuus. Laskutuspalvelut ottavat oman osansa aina laskun päältä, mutta toiminimiyrittäjänä joutuu itse huolehtimaan verotuksesta ja kirjanpidosta. Jos kyse on vain harvoin tehdyistä työkeikoista, ei kaikki tämä byrokratia tunnu vaivan arvoiselta. Jos taas yrittäminen on päätoimista, saattaa laskutuspalvelun käyttäminen tulla kalliimmaksi. Kyse onkin siis erityisesti siitä, kummalla tavalla yrittäjälle jää enemmän rahaa ja aikaa käteen.